Økonomi

Denne side giver dig en introduktion til takster og betaling for dit ophold på Lions Kollegiet Bo- og Rehabiliteringstilbud

Lions Kollegiets  har 2 botilbud til voksne med medfødte eller erhvervede hjerneskade der leverer ophold og øvrige koordinerede tværfaglige ydelser.

1. Længerevarende bo – og rehabiliteringstilbud SEL. § 108.

Botilbuddet er egnet til personer der har brug for et længerevarende ophold pga. betydelige og varigt nedsat fysisk og psykisk funktions evne og har behov for omfattende og differentieret hjælp , støtte og rådgivning til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg eller behandling / træning.

2. Midlertidig bo- og rehabiliteringstilbud SEL. § 107.

Bo- tilbuddet er egnet til personer der har brug for et midlertidigt ophold. Bo- tilbuddet er indrettet til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, med behov for omfattende og differentieret hjælp, støtte og rådgivning til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandling/ træningsmæssig støtte.
Der kan være tale om personer med behov for aflastning, optræning, afprøvning af fremtidige bomuligheder udslusning mv.
De koordinerede ydelser for både § 108 og § 107 i form af praktisk hjælp, personlig pleje og omsorg, socialpædagogisk støtte, rådgivning, fritidsaktiviteter , behandling, træning og samvær er du visiteret til og det skal derfor ikke betale for. Der er ud over de koordinerede tværfaglige ydelser øvrige udgifter til ydelser der skal betales for.

Det du skal betale for, ved et ophold på Lions Kollegiet, er delt op i:

  • Obligatoriske ydelser, der er lovbestemte
  • Bundne ydelser, der ikke kan fravælges, og som er bestemt af Lions Kollegiets brugerråd
  • Valgfri ydelser

Prisliste kan fås i administrationen. Prislisten bliver revideret årligt 1. maj.

I den nedenstående FAQ kan du se hvad de enkelte ydelser betyder: