Målgruppe

  • ""
på Lions Kollegiets bo- og rehabiliteringstilbud

Målgruppen på Lions Kollegiets bo– og rehabiliteringstilbud er voksne i alderen 18- 65 med komplekse fysiske og psykiske funktionsnedsættelser herunder intellektuelle og kognitive forstyrrelser forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Målgruppen har behov for omfattende og differentieret hjælp, støtte og rådgivning til almindelige daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandling/ træningsmæssig støtte. Brugerne forventes at kunne indgå i et rehabiliteringsforløb hvor afklaring, selvstændighed og aktiv livsudfoldelse er nøglebegreber.

Målgruppen er ligeledes kendetegnet ved at funktionsnedsættelsen kan medførere deltager- og aktivitets- begrænsning, der kan føre til marginalisering og sociale problemer.