Målgruppe

  • ""
Verahus

Verahus er et botilbud efter Servicelovens § 108 for mennesker med erhvervet hjerneskade i alderen 30 - 65. Borgerne på Verahus har i udgangspunktet flere komplekse fysiske, psykiske, praktiske og emotionelle problemstillinger og handicap som følge af deres hjerneskade eller neurologiske lidelser. Alle borgere på Verahus har omfattende behov for pleje og omsorg. Borgerne på Verahus har i udgangspunktet været forsøgt rehabiliteret inden de flyttede ind på Verahus. Borgeren er således ikke længere aktivt i et rehabiliterende fase, men har på Verahus sit hjem, hvor der sammen med beboeren og de pårørende er fokus på at komme til at trives og leve sit liv, med de begrænsninger der er. En del af det faglige fokus i huset er udvikling og fortsat at lære kompensation og kompensationsstrategier, der kan komme borgeren til gavn.