Rehab I

  • ""
Moduler på REHAB I

Modul 1. CEH og rehabilitering:
Velkommen til Lions Kollegiets Center for Erhvervet Hjerneskade. Modulet introducerer centerets organisering og de enkelte tilbud: Verahus, Lersøe Park Allé og Lions Kollegiet (dag- og døgntilbud). Vi introducerer til målgruppen; voksne med erhvervet hjerneskade, og fortæller hvordan vi som center arbejder mod at sikre den enkelte borger et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Du bliver præsenteret for brugerrådene, MED, vores samarbejdspartnere i socialforvaltningen og for de grundlæggende principper når vi arbejder med rehabilitering. 

Modul 2. Hjerne I :
Modulet introducerer til hjernen og hvad en hjerneskade betyder for hjernens grundlæggende funktioner. Undervisningens udgangspunkt er basal hjerneanatomi og hjernens funktionelle egenskaber. Der undervises i forskellige kognitive domæner, såsom sprog, hukommelse og perception. Du vil blive introduceret til neuropsykologiske tests, der har releavns i din daglige praksis med hjerneskaderamte borgere.

Modul 3. Etik og autonomi:
Modulet fokuserer på de etiske aspekter i samarbejdet med hjerneskaderamte, på det enkelte menneskes integritet og autonomi og på de konventioner og den lovgivning der skal sikre rettighederne for personer med funktionsnedsættelser. Hjerneskaden medfører en række vanskeligheder, der påvirker hele den ramtes liv. Mange ramte beskriver det som om der er behov for at opbygge en helt ny identitet. Vi arbejder med din forståelse for handicapbegrebet og dine refleksioner over etiske dilemmaer i dit arbejde. 

Modul 4. Hjerne og sanser 1:
Modulet introducerer de syv sansesystemer. En erhvervet hjerneskade betyder ofte sanseforstyrrelser, der kan medføre nedsat opmærksomhed, uhensigtsmæssig adfærd og have stor betydning for den enkeltes oplevelse af livskvalitet og mulighed for at udføre handlinger. Vi underviser i metoder der støtter borgeren til en mere overskuelig hverdag. Om eftermiddagen skal vi besøge "Institut for blinde og svagtssynede" (IBOS). De introducerer til principper og metoder, i arbejdet med syn og hjerneskade. Vi træner ledsagerteknikker og hverdagsaktiviteter i fht. specifikke diagnoser og lærer betydningen af, at se med hjernen.

Modul 5. Sundhedsfremme og forløb:
Modulet fokuserer på sundhedsfremme og på hvordan vi sammen med borgeren skaber meningsfulde forløb og resultater. Vi underviser i "det dobbelte KRAM" og sætter borgerens mestring og ønsker for eget liv i centrum for dagen. På modulet får du overblik over de dokumentationskrav der stillles til borgernes ophold og forløb i centerets tilbud. Vi arbejder med hvad dokumentation er, hvem der læser den, hvordan vi bruger dokumentation aktivt og hvilke forventninger det stiller til os som fagpersoner. 

Modul 6. Neuropædagogik 1:
Modulet introducerer til neuropædagogik, der handler om at oversætte viden om hjernen til praktiske pædagogiske handlinger i hverdagen. Undervisningen fokuserer på hvordan vi kan bruge den neuropsykologiske undersøgelse og hvordan vi tilrettelægger en hverdag sammen med borgeren, så det understøtter borgerens ressourcer og opleves meningsfuldt. Modulet giver viden og inspiration til både træning og kompenserende aktiviteter sammen med borgere med erhvervet hjerneskade.