Rehab II

  • ""
Moduler på REHAB II

Modul 1 Kommunikation og IKT
Modulet introducerer til forskellige former for afasi og hvordan afasi påvirker den enkeltes sprog , forståelse og mulighed for at indgå i samspil. Audiologopæd Mirá Nordendal fra Kommunikationscenter Hillerød underviser i grundlæggende kommunikationsforståelse og sætter det i relation til den måde hjerneskade kan ramme den enkelte på. Vi ser cases på film og laver øvelser der højner refleksionen omkring sprog, kommunikation og samspil. Mirá introducerer metoden SCA og vi ser eksempler på hvordan metoden støtter personer der er ramt på deres kommunikation, som følge af erhvervet hjerneskade.

Modul 2 Hjerne og sanser 2
Modulet fokuserer på emnerne dysfagi, lyst til livet og motivation til at overstige nye begrænsninger, og på smerter og smerteoplevelser. Ergoterapeut Anne C. L. Svendsen fra ergoterapeutskolen i Næstved underviser i symptomer på dysfagi, kost og mundstimulering. Vi får besøg af Gitte Pedersen der fortæller om at genvinde sin lyst til livet efter en blodprop i hjernen. Gittes oplæg giver 10 gode råd til medarbejdere der arbejder med erhvervet hjerneskade. Sygeplejerske Merete Dehnfeld underviser i smerter og hvordan vi kan hjælpe borgerne med at observere, vurdere og få behandlet deres smerter.

Modul 3 Hjerne 2
Modulet er en fortsættelse af Hjerne 1. Vi fokuserer på erhvervet hjerneskade og betydningen af rettidig rehabilitering i forhold til skadestidspunkt og hjerneskadens kompleksitet. Der undervises i komodiditet og somatiske udfordringer herunder epilepsi, depression og adfærdsændringer. På modulet får vi besøg af Jens Christiansen der er resurseperson fra Scleroseforeningen. Han fortæller kort om hvad Sclerose er og hvordan det påvirker krop og hjerne og sygdommens udvikling. På moduelt underviser neuropsykolog Pia Astrup og sygeplejerske Merete Dehnfeld.

Modul 4 Neuropædagogik 2
Modulet er en fortsættelse af neuropædagogik I. Modulet fortsætter med neuropædagogik som en måde at arbejde systematisk med mål og forandringsprocesser. Der vil blive fokuseres særligt på den hjerneskaderamtes kognitive ressourcer og udfordringer, dagsform og tilrettelæggelsen af døgnrytme, aktivitetsskema, ADL mv. På baggrund af neurofaglig viden, neuropædagogiske metoder og viden om den enkelte borger, arbejde vi med kursisternes refleksion over egen praksis.

Modul 5 Pårørendesamarbejde og Konflikthåndtering
Modulet handler om hvordan vi styrker samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere for at sikre borgernes inddragelse og medbestemmelse. Pårørende er en central kilde til information og en erhvervet hjerneskade betyder også en særlig opmærksomhed på de pårørende og deres situation. Det kan generelt ikke undgås, at der opstår større eller mindre uoverensstemmelser og konflikter i samarbejdet. På modulet underviser pårørendepsykologerne "Høst og Forsling" i hvordan vi kan forebygge konflikter når vi bruger fagligt anerkendte metoder. Vi møder også en pårørende til en hjerneskaderamt.

Modul 6 Selvstændighed og vidensdeling
Modulet handler om hvilken betydning selvstændighed har for borgere med erhvervet hjerneskade. Tilbudsleder Annette Pedersen og Arbejdsmiljøkoordinator Karina Jering introducerer begrebet selvstændighed og sætter det i relation til et konkret projekt i vores tilbud. På dette sidste modul af Rehab arbejder kursisterne med vidensdeling. Gennem metoden UFFO vælger I et fagligt fokus, som I vil dele med jeres afdeling efter Rehab. Gennem vidensdelingen reflekterer vi over det vi har lært på Rehab og hvordan det kan omsættes til praksis i hverdagen.