Udlån af busser

Firvilligt busbidrag, Intro kursus samt tilmelding til dette, kursus datoer og vilkår for lån af busser

Center for Erhvervet Hjerneskade råder over 3 handicapbusser - to på Lions Kollegiet og én på Verahus. Hvis man som pårørende ønsker at benytte centrets busser skal man:

 1. Tilmelde sig det frivillige busbidrag i administrationen på Lions Kollegiet. Bidragets størrelse er afhængigt af hvor mange beboere der er tilsluttet ordningen. Det første år (2020) er det dog fastsat på baggrund af et budget der tager udgangspunkt i at ca. halvdelen af alle   beboere melder sig til. Alligevel er taksten kun marginalt højere end det faste busbidrag i 2019. (80 kr. mdr. i 2020 mod 75 kr. mdr. i 2019).
 2. Gennemføre et busintroduktionskursus

Derefter kan busserne lånes forudsat at de ikke er disponeret af Lions Kollegiets eller Verahus' personale.

Busintroduktions kursus:

For at være klædt på til at køre vore busser skal man som pårørende eller medarbejder gennemføre et introduktionskursus. For at deltage skal man have et gyldigt kørekort som skal medbringes (mindst kategori B) Kurset har følgende indhold: 

 • Præsentation af kørebog og nøglers placering
 • Bussens inventar og indretning
 • Brug af lift og betjening af rampe
 • Bussens beslag, fastspænding af kørestol og passagerer
 • Håndtering af sæder
 • Kørsel og parkering af bussen
 • Gennemgang af vilkår for pårørendes lån af busser

Tilmelding til bus introduktion foregår ved at tage kontakt til det botilbud man er tilknyttet og aftale et tidspunkt.

Lions Kollegiet: Thomas Fog - telefon: 35319070

Verahus: Linda Petersen Administrationen - telefon: 38760700

Vilkår for udlån:

Bookning af bus:

 • Bookning af bussen sker i beboerens/brugerens afdeling. (Lions Kollegiet) eller i administrationen (Verahus)
 • Nøgle og kørebog til bussen udleveres på dagen af en ansat på afdelingen, der har adgang til nøgleskabet; alternativt af den ansvarshavende. (Lions Kollegiet)
 • Lån af bussen i mere end 1 dag skal aftales med værkstedet.
 • Bussen kan anvendes uden for landets grænser efter nærmere aftale med centerchefen.

Brug af bus:

 • Bussen må kun anvendes til transport af beboere og brugere fra Lions Kollegiets bosted og daghjem samt Verahus og de tilknyttede personer.
 • Hunde/kæledyr er ikke tilladt i bilerne
 • Låneren hæfter alene for eventuelle bøder for færdselsforseelser.
 • Hvis uheldet er ude, kontaktes politi og/eller Falck og derefter Lions Kollegiet.
 • Såfremt brændstoftanken er mindre end kvart fuld, skal tanken fyldes helt op med brændstof (diesel) inden aflevering af bussen. Udlæg for betaling af brændstof refunderes af Lions Kollegiet ved aflevering af kvittering på kontoret.

Aflevering af bus:

 • Bussen skal afleveres rengjort, i samme stand som den er modtaget.
 • Den skal parkeres på en af de pladser der er markeret for busser på Lions Kollegiets bagerste parkeringsplads.
 • Eventuelle uheld, skader eller fejl og mangler ved bussen noteres ved samme lejlighed i kørebogen, og de skal tillige meddeles til den pågældende afdeling ved aflevering, som så vil videreformidle dette til værkstedet på en arbejdsseddel.
 • Nøgle og udfyldt kørebog skal umiddelbart efter turens afslutning afleveres til en ansat i samme afdeling hvorfra de blev udleveret.
 • Låneren skal overvære at nøglen bliver placeret i nøgleskabet; såfremt ingen i afdelingen har adgang til nøgleskabet skal den ansvarshavende involveres.

 

Kontakt

+45 35 31 90 71
+45 35 31 90 70