Udlån af busser

Vilkår for lån af busser

Lions Neurocenter råder over 3 handicapbusser - to på Lionshus og én på Verahus. Hvis man som pårørende ønsker at benytte centrets busser, skal man:
Gennemføre et busintroduktionskursus
Derefter kan busserne lånes forudsat at de ikke er disponeret af Lionshus´ eller Verahus' personale.

Busintroduktions kursus:
For at være klædt på til at køre vore to større busser (Ford Transit og Fiat Ducato) skal man som pårørende eller medarbejder gennemføre et introduktionskursus.
Udlån af WV Caddy på Lionshus kræver kun kort intro til liftesystemet. For at deltage og køre vore busser skal man have et gyldigt kørekort som skal medbringes (mindst kategori B) Kurset har følgende indhold: 

Præsentation af nøgle og evt. kørebogs  placering
Bussens inventar og indretning
Brug af lift og betjening af rampe
Bussens beslag, fastspænding af kørestol og passagerer
Håndtering af sæder
Kørsel og parkering af bussen
Gennemgang af vilkår for pårørendes lån af busser

Tilmelding til bus introduktion foregår ved at tage kontakt til det botilbud man er tilknyttet og aftale et tidspunkt.
Lionshus: Thomas Fog - telefon: 35319070
Verahus: Linda Petersen - telefon: 38760700

Vilkår for udlån

Bookning af bus:
Bookning af bussen sker i beboerens/brugerens afdeling. (Lionshus) eller i administrationen (Verahus)
Nøgle til bussen udleveres på dagen af en ansat på afdelingen, der har adgang til nøgleskabet; alternativt af den ansvarshavende. (Lionshus)
Lån af bussen i mere end 1 dag skal aftales med værkstedet.
Bussen kan anvendes uden for landets grænser efter nærmere aftale med centerchefen.

Brug af bus:
Bussen må kun anvendes til transport af borgere fra Verahus og Lionshus bo afsnit og daghjem.
Hunde/kæledyr er ikke tilladt i bilerne
Låneren hæfter alene for eventuelle bøder for færdselsforseelser.
Hvis uheldet er ude, kontaktes politi og/eller Falck og derefter Lions Neurocenter.
Såfremt brændstoftanken er mindre end kvart fuld, skal tanken fyldes helt op med brændstof inden aflevering af bussen. Udlæg for betaling af brændstof refunderes af Lions Neurocenter ved aflevering af kvittering på kontoret.

​Aflevering af bus:
Bussen skal afleveres rengjort, i samme stand som den er modtaget.
Den skal parkeres på en af de pladser der er markeret for busser. (hvor den stod da man tog den)
Eventuelle uheld, skader eller fejl og mangler meddeles til den pågældende afdeling ved aflevering, som så vil videreformidle dette til værkstedet på en arbejdsseddel.
Nøgle skal umiddelbart efter turens afslutning afleveres til en ansat i samme afdeling hvorfra de blev udleveret.
Låneren skal overvære at nøglen bliver placeret i nøgleskabet; såfremt ingen i afdelingen har adgang til nøgleskabet, skal den ansvarshavende involveres.

Kontakt

+45 35 31 90 71
+45 35 31 90 70