Visitationprocedure aktivitets- og samværstilbud

Procedure:

Alle borgere, der ønsker at visiteres til Lions Kollegiets aktivitets- og samværstilbud, vurderes ud fra det skriftlige materiale og et personligt møde for gensidig vurdering af, om tilbuddet er hensigtsmæssigt for den pågældende borgers behov og/eller udvikling. Du kan i forbindelse med visitationen komme på besøg, se stedet og stille eventuelle spørgsmål eller vi kan besøge dig.  

Formålet med denne visitationsprocedure er:

- at borgeren som visiteres tilhører tilbuddets målgruppe og kan profitere af de ydelser, der tilbydes i Lions Kollegiets aktivitets- og samværstilbud
- at sikre samarbejdet med relevante myndigheder og borgeren om visitationen.