Visitationsprocedure Verahus

Visitationsprocedure Verahus

Alle borgere, der visiteres til Verahus’ botilbud skal vurderes ud fra både et skriftligt materiale og et personligt møde for gensidig vurdering af, om et ophold i botilbuddet er hensigtsmæssigt for den pågældende borgers behov og udvikling. Dette kan kun fraviges, hvis borgerens behov åbenlyst ikke kan håndteres og tilgodeses i botilbuddet.

Proceduren sikrer:
  • at borgeren som visiteres tilhører tilbuddets målgruppe og som vurderes at kunne profitere af et ophold og de ydelser, der tilbydes i Verahus’ botilbud.
  • at sikre samarbejdet med relevante myndigheder og borgeren om visitationen.