Aktivitets- og samværstilbud

Visiteres efter servicelovens § 104  

I Lions Neurocenters aktivitets- og samværstilbud er der fokus på, at du kan være så aktiv i deltagende i eget liv som muligt. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som inddrager fysiske, psykiske og sociale dimensioner i dit liv.

Aktiviteterne er mangfoldige og tager udgangspunkt i dine ønsker og behov, hvorfor udbuddet af aktiviteter skiftes løbende. Eksempler på aktiviteter er krea, nyheder & debat, genbrugsbutik, træværksted og spil. Dagene kan også blot være præget af samvær, hvor indholdet opstår ud fra fælles forudsætninger og ønsker.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Målgruppen er for voksne i alderen 18-65 med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene forårsaget af erhvervet eller medfødt hjerneskade.

Tilbud for interne såvel som eksterne brugere:

Om du bor på Lionshus, på Verahus, i et andet botilbud eller i egen bolig har ikke betydning for din mulighed for at søge om visitation. 

Samlet har Lions Neurocenters aktivitets- og samværstilbud 45 pladser fordelt på 25 pladser til interne brugere og 20 pladser til eksterne brugere. Aktiviteter og samvær foregår samlet; dog spiser interne brugere frokost på egne afdelinger.

Du skal være opmærksom på, at der kan være venteliste.