Bruger/Pårørende

Respekt for den personlige integritet og brugerens selvbestemmelsesret, uanset funktionsniveau, står helt centralt, og inddragelsen af pårørende anskues som en mulighed for at styrke begge dele.

Vi tilrettelægger indsatsen ud fra lovgivningen, de behov brugeren har samt kommunens overordnede værdier på området. Ved direkte indflydelse forudsættes, at den enkelte igennem værdierne dialog, tillid, respekt og ligeværdighed får indflydelse på de beslutninger, der træffes i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den individuelt tilrettelagte indsats. Centret tager initiativ til, at de pårørende inddrages i dette som en værdifuld samarbejdsressource under forudsætning af, at brugeren giver samtykke til det.

Løvebrølet

Løvebrølet er vores eget beboer-blad der udkommer ca. hver anden måned. I Løvebrølet kan du læse om alle de ting der foregår i Lions Neurocenter.
kontakt Anker Jørgensen hvis du gerne vil på mailinglisten.
 

Her kan du se en oversigt over opgaver for frivillige og pårørende: