Brugerråd

Der er to brugerråd på den selvejende institution, Lions Kollegiet, ét på Lions Kollegiet og ét på Verahus. Brugerrådene danner forum for dialog mellem brugerne, ledelsen, bestyrelsen og kommunen om tilrettelæggelsen af hverdagen ved at fremme og varetage interesser vedrørende forhold på de enkelte tilbud eller vedrørende brugernes forhold i centret.