Brugerråd Verahus

Brugerrådet på Verahus varetager og fremmer beboernes interesser i forhold til ledelse og bestyrelse, samt arbejder til gavn for husets miljø. Brugerrådet på Verahus består af 4 repræsentanter, som vælges ved direkte valg blandt alle beboere på Verahus. Formålet med brugerrådet er at skabe et hørings- og dialogforum, hvor beboerne har mulighed for at blive orienteret og hørt samt drøfte spørgsmål vedrørende emner der har betydning for hverdagen.