Centerledelsen

Centerledelsen er det øverste ledelsesteam og har det overordnede ansvar for de samlede drifts - og udviklingsopgaver på Lions Neurocenter.

Troels Bjerregaard

Centerchef

Helle Kyhnau Steffensen

Centerleder Fase 3

Lisbeth Ødegaard

Centerleder Fase 4

June Hartmann

HR - og Administrationschef

Administrationens medarbejdere

Administrationen udarbejder, implementerer og rådgiver omkring udførelsen af alle administrative forhold overfor ledelsen, afdelingslederne , medarbejderne og brugere/pårørende.
Arbejdsopgaverne består endvidere af budget- og regnskabsopgaver herunder udarbejdelse af prognoser, løn- og personaleopgaver samt diverse sekretariats opgaver.

Helle Bølling Havre

Kontorassistent

Linda Petersen

Receptionist - Verahus

Serviceteamet

Serviceteamet er ansvarligt for den daglige drift af centrets serviceafdelinger:
rengøring, værksted, køkken og administration.

Eva Dybelund

Serviceleder Køkken

Thomas Fog

Serviceleder Værksted