Centerledelsen

Centerledelsen er det øverste ledelsesteam og har det overordnede ansvar for de samlede drifts - og udviklingsopgaver på Lions Neurocenter.

Troels Bjerregaard

Centerchef

Helle Kyhnau Steffensen

Centerleder Fase 3

Lisbeth Ødegaard

Centerleder Fase 4

June Hartmann

HR - og Administrationschef

Ledelseskonsulent

Ledelseskonsulenten understøtter centerledelsen med bl.a. ledelsessparring, procesledelse, forberedelse af møde samt diverse opgaver og projekter. Ud over dette er ledelseskonsulenten også tovholder og sekretær for brugerrådet.

Ida Zirle Munch Jacobsen

Ledelseskonsulent

Administrationens medarbejdere

Administrationen udarbejder, implementerer og rådgiver omkring udførelsen af alle administrative forhold overfor ledelsen, afdelingslederne , medarbejderne og brugere/pårørende.
Arbejdsopgaverne består endvidere af budget- og regnskabsopgaver herunder udarbejdelse af prognoser, løn- og personaleopgaver samt diverse sekretariats opgaver.

Pia Ellebo Hansen

Kontorfunktionær

Christina Andersen

Kontorfunktionær

Helle Bølling Havre

Kontorassistent

Linda Petersen

Receptionist - Verahus

Serviceteamet

Serviceteamet er ansvarligt for den daglige drift af centrets serviceafdelinger:
rengøring, værksted, køkken og administration.

Eva Dybelund

Serviceleder Køkken

Thomas Fog

Serviceleder Værksted