Køkken

Hovedkøkkenet i Lions Neurocenter forsyner alle vore borgere på Tuborgvej 181 med den rette kost.

Herunder kan du klikke videre så du kan se Fødevarestyrelsens Smiley-ordning og de Smileyer der er tildelt Hovedkøkkenet og afdelingskøkkenerne her hos os.

spørgsmål vedrørende Køkkenet på Lions Neurocenter kan stilles til:

Eva Dybelund

Serviceleder Køkken