Lions Kollegiet - Bo- og rehabiliteringstilbud

 

Her på Lions Kollegiet er målet, at vore brugerne opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som mulig.

Formålet med rehabiliteringsforløbet er overordnet set at samle de forskellige faglige indsatser, så man i samarbejde med brugerne og evt. deres pårørende kan sætte et fælles fokus på at hjælpe og støtte brugerne i at genvinde og / eller bibeholde den bedst mulige funktions evne. Dette er forudsætningen for at have en god hverdag, mulighed for deltagelse i samfundet og opnåelse af en ønsket livskvalitet.

Lions Kollegiet ønsker at sikre brugerindflydelse og pårørende inddragelse da det sammen med en tværfagligt sammenhængende og koordineret indsats kan sikre brugernes individuelle behov, muligheder og ønsker.

Samlet har Lions Kollegiets Bo- og rehabiliteringstilbud 72 pladser, der visiteres efter Servicelovens §108 eller §107.

 

Når du starter ophold / flytter ind på Lions Kollegiet

Når du starter ophold/flytter ind på Lions Kollegiet, nedsættes et team bestående af medarbejdere med forskellig faglige baggrund omkring dig. Teamet udreder gennem observationer, samvær, samtaler og test alle relevante forhold for at kunne beskrive din livs - og sygehistorie og de områder hvor du skal have hjælp og støtte.

Teamet består af pædagoger, sosu-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og neuropsykologer og koordineres gennem din kontaktperson og din afdelingsleder.

På baggrund af den tværfaglige udredning opstilles der sammen med dig og evt. dine pårørende mål for indsatsen. Din kontaktperson  vil sammen med dig og det øvrige team , på baggrund af de opstillede mål , planlægger aftaler og aktiviteter.

 

 

Kontakt

Skriv til lionskollegiet@sof.kk.dk eller ring på tlf. 35 31 90 90