Lions Neurocenters Venskabsforening

Lions Neurocenters venskabsforening blev etableret ved en stiftende generalforsamling i 2005, med formålet:

  • At skabe og aktivt medvirke ved kulturelle, underholdende og/eller sociale aktiviteter for Lions Neurocenters nuværende og tidligere brugere.
  • At arbejde aktivt med fondsansøgninger m.v. med henblik på at kunne yde støtte til anskaffelser og aktiviteter, som vil højne brugernes livskvalitet.
  • At udbrede kendskabet til og interessen for Lions Neurocenters Venskabsforening.

Foreningens aktiviteter varetages af en bestyrelse der vælges på den årlige generalforsamling der afholdes i marts i henhold til foreningens Vedtægter

På Venskabsforeningens opslagstavle (ved indgangen til afdelingerne på Lions Neurocenter Tuborgvej) eller nederst på denne side, findes en oversigt over de kommende aktiviteter som Venskabsforeningen står for. Den opdateres løbende efterhånden som der planlægges nye aktiviteter.

Deltagelse i Venskabsforeningens faste arrangementer

Venskabsforeningen søger at gennemføre en række tilbagevendende arrangementer som alle beboerne på henholdsvis Tuborgvej og Verahus kan deltage i. Det drejer sig om følgende arrangementer:

Filmaftner, hvor der vises forskellige film

  • Gospelkoncert
  • Bowlingturnering for alle beboere
  • Vi ser på motorcykler der suser forbi i forbindelse med bakkens åbning
  • Vi er med på Lions Neurocenters Aktivitetsdag (i juni)
  • Arrangerer et sommerarrangement (i juli)
  • Afholder årsfest (i oktober)
  • Arrangerer juletræspyntning (1. søndag i advent)

Ved flere af arrangementerne er pårørende meget velkomne til at deltage.

Ved deltagelse i arrangementerne vil det normalt være en god idé at beboeren ledsages af en pårørende eller ven der kender beboeren og ved hvad denne må få at spise og drikke.