METODER OG TILGANGE

Rehabilitering er fundamentet for den fælles faglige tilgang i Lions Neurocenter og bygger på et anerkendende og støttende samarbejde med borgeren og pårørende.  

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. 

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 

Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen har udarbejdet Forløbsprogrammer for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, og vi tilrettelægger vores arbejder i overensstemmelse med disse. Vi har valgt at opdele vores organisation i to enheder, Fase 3 og Fase 4, som udgør den kommunale del af forløbet. 

For en nærmere beskrivelse af arbejdet, tryk på Fase 3 eller Fase 4 her eller i menuen oppe til højre på denne side