Organisation

I Lions Neurocenter arbejder vi for at borgere med kompleks erhvervet hjerneskade opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

 Lions Neurocenter har hjemsted i Københavns Kommune og er organiseret i en centerstruktur kaldet Center for Erhvervet hjerneskade. Centret driver et Fase 3 bo- og rehabiliteringstilbud, et Fase 4 bo- tilbud og et aktivitets- og samværstilbud, understøttet af et administrativt og flere faglige støtteteams. Vi beskæftiger i alt ca. 240 medarbejdere.
Vore tilbud bygger på et solidt fagligt fundament og en høj grad af respekt og omsorg for brugerne.

Organisationsdiagram