Lions Neurocenter afvikler forløb i Fase 3 og Fase 4 for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Lions Neurocenter - Bo- og rehabiliteringstilbud

visiteres efter Servicelovens § 108 eller § 107
""

Verahus Botilbud

Visiteres efter servicelovens §108
""

Aktivitets- og samværstilbud

Visiteres efter servicelovens §104

Mission

I Lions Neurocenter arbejder vi for at borgere med kompleks erhvervet hjerneskade opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Det gør vi ved: 

  • at sikre at de rigtige kompetencer er tilstede hos vores medarbejdere 
  • til stadighed at udvikle vores evne til at bringe neurofaglig viden ind i det daglige arbejde
  • løbende at udvikle vores evne til og mulighed for at lade beboerne og brugernes ønsker og behov være styrende for tilrettelæggelse af deres hverdag og deres liv

Målgrupper

Målgruppen i vores døgn- og dagtilbud er borgere med kompleks erhvervet hjerneskade.  

Læs mere om målgrupperne under de enkelte tilbud.

 

Visitation

Du visiteres til vores tilbud via Borgercenter Handicap. Sammen med dig, dine pårørende og Borgercenter Handicap sammensætter vi derefter et tilbud der passer til dig og dine behov for støtte.

Læs mere om visitation under de enkelte tilbud.

Lovgrundlag:

I henhold til Servicelovens skal der ydes en indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.