BOTILBUD - VERAHUS

Visiteres efter almenboliglovens § 105. Støtten i botilbuddet gives som botilbud efter servicelovens § 108.

Fokus på Verahus er at beboerne kommer til at trives og leve sit liv, med de begrænsninger de har. 

Det gør vi blandt andet ved:

  • at give mulighed for at 39 identitetsbevarende og individuelle hjem
  • at bevare og styrke beboernes egne ressourcer i videste muligt omfang
  • at pleje/omsorg og aktiviteter aftales efter behov
  • at beboerne har valgfrihed og selvbestemmelse
  • at små beboergrupper får mulighed for at opbygge et socialt miljø
  • og at beboerne knyttes til så få medarbejdere som muligt for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem beboer og medarbejder.

Kontakt

Send e-mail eller ring på tlf. 38 76 07 00
Veras allé 28, 2720 Vanløse
Se kort